Ο Κεχλιμπάρης Γιώργος είναι εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Κιλκίς. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην «Κινησιολογία» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών). Έχει ασχοληθεί με την προπονητική, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Το 2016 είχε συμμετάσχει με συγγραφικό έργο στον «Οδηγό δραστηριοτήτων» για την Προσχολική, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εθνικό θεματικό δίκτυο: «Τα βότανα στη ζωή μας», του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας, Βόλος. Το 2019 δημοσιεύτηκε στην Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), άρθρο με κρίση επιστημονικής επιτροπής με θέμα: «Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για το περιβάλλον διαμέσου παιδαγωγικών δράσεων στη φύση και τα οφέλη στο ευ ζην τους». Άλλα έργα του το 2024: Μελέτη με τίτλο: «Η συμβολή των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων διαμέσου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις στάσεις και στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων». Επιστημονικό περιοδικό «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός». Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.). και «THE CONTRIBUTION OF OUTDOOR SPORT ACTIVITIES THROUGH AN ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL PROGRAM IN ATTITUDES ABOUTAND THE ACQUISITION OF ECOLOGICAL AWARENESS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS». Hellenic Journal of Physical Education & Sport Science. Επίσης, από το 2017, συμμετέχει με εισηγήσεις σε Πανελλήνια και Διεθνή Επιστημονικά συνέδρια σε θεματικά πεδία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στη Φυσική Αγωγή, καθώς και στη υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.