ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ

Σας ευχαριστούμε θερμά που επικοινωνήσατε με τις Εκδόσεις Αποστακτήριο ώστε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας μαζί σας. Θα ήταν χαρά μας να λάβουμε το έργο σας για να το αξιολογήσουμε κι έπειτα να συζητήσουμε τις παραμέτρους της έκδοσής του. Όλα τα βιβλία διαβάζονται και αξιολογούνται από ανθρώπους που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση του αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε την απάντησή μας μέσα σε διάστημα ενός μήνα, ενώ για τα έργα μεγαλύτερης έκτασης όπως τα μυθιστορήματα, εντός τεσσάρων μηνών. Για την αποφυγή επίσης προβλημάτων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία των έργων σας, σας προτείνουμε να προβείτε πρώτα στην κατοχύρωσή τους σε κάποιον συμβολαιογράφο.

Διαδικασία και όροι Υποβολής Έργων:

  1. Τα έργα υποβάλλονται κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή στο
    pub@apostaktirio-books.gr

    Σε αντίθετη περίπτωση μπορείτε να τα στείλετε με ταχυδρομείο ή courier στη Διεύθυνση:

    Εκδόσεις Αποστακτήριο
    Νικολάου Πλαστήρα 17
    Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης
    ΤΚ 56121

  1. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε χειρόγραφα κείμενα.
  1. Με την αποστολή του έργου σας πρέπει να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και, αν είναι εφικτό, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα με τυχόν προηγούμενα έργα σας που έχουν εκδοθεί.
  1. Δεκτά είναι έργα όλων των ειδών, Λογοτεχνικά, Πανεπιστημιακά, Ιστορικά, Μελέτες, Βιογραφίες, Εκπαιδευτικά, Ανθολογίες κ.ά.
  1. Αν η απάντησή μας είναι θετική, θα λάβετε άμεσα μια αναλυτική πρόταση εκ μέρους μας που θα εξηγεί κάθε λεπτομέρεια της συνεργασίας μας.
  1. Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας μαζί μας, τα απεσταλμένα έργα καταστρέφονται και δεν επιστρέφονται.